bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie na rok 2020/2021

25.03.2020

Informujemy,że lista dzieci przyjętych będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola w dniu 02.04.2020r (czwartek). o godz.11.00.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
Anna Krzeszewska

Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie
ul. Skokowskiego 8
95-015 Głowno


Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie, ul. Skokowskiego 8, 95-015 Głowno reprezentowany przez Dyrektora Beatę Janiak.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Jakub Kuszmider. Można się z nim kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie (art. 6 ust 1 lit. a RODO) zgody którą Pani/Pan wyrazili poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi).
4. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji, po upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przechowywane wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

Opublikował: Beata Janiak
Publikacja dnia: 25.03.2020

Dokument oglądany razy: 495
« inne aktualności