bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontakt

W Miejskim Przedszkolu nr 3 w Głownie interesantów przyjmuje dyrektor przedszkola, nauczyciel zastępujący dyrektora podczas nieobecności oraz pracownik administracji.
Dyrektor przyjmuje po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
• Szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw udziela sekretariat;
• Sekretariat przedszkola jest czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
• Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową i elektroniczną;
• Pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym i przekazywane wg kompetencji;
• Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki;
• Sprawy pilne, nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej lub wymagające natychmiastowej interwencji można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. (42) 719-14-45.Opublikował: Alicja Ojrzyńska
Publikacja dnia: 11.04.2023
Podpisał: Alicja Ojrzyńska
Dokument z dnia: 11.04.2023
Dokument oglądany razy: 901