bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Miejskie Przedszkole nr 3 jest przedszkolem publicznym, które:
1. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
2. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
4. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
5. Stwarza dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
________________________________________
Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.
Cele i zadania zawiera statut przedszkolaOpublikował: Alicja Ojrzyńska
Publikacja dnia: 11.04.2023
Podpisał: Arek Głowacki
Dokument z dnia: 26.12.2012
Dokument oglądany razy: 906