bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Głowno i działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.);
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz.2230);
• Statut Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie
Organem prowadzącym Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie jest Gmina Miasta Głowno.
Nadzór Pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.Opublikował: Alicja Ojrzyńska
Publikacja dnia: 11.04.2023
Podpisał: Alicja Ojrzyńska
Dokument z dnia: 06.04.2023
Dokument oglądany razy: 821