bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty w związku z odmową zawarcia umowy przez Wykonawcę

Głowno 07.03.2013r.
ZP.01.2013

Informacja o wyborze oferty w związku z odmową zawarcia umowy przez Wykonawcę

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie informuję, że w związku z odmową zawarcia umowy przez Wykonawcę „ANNA” Spółka Jawna Abramowicz, 95-015 Głowno na część V „Artykuły spożywcze „suche” Zamawiający na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych na ww. część tj. ofertę nr 6, złożoną przez Wykonawcę: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jerzy Gocek ul. Kopernika 30, 95-015
Na część V „Artykuły spożywcze „suche” złożono następujące oferty:
- oferta nr 4, złożona przez Wykonawcę „ANNA” Spółka Jawna Abramowicz, 95-015 Głowno na część V „Artykuły spożywcze „suche” Cena oferty 22.708,70zł. Oferta uzyskała ocenę 100,00 pkt. w oparciu o jedyne obowiązujące kryterium „Cena (brutto)-100%” – Wykonawca odmówił zawarcia umowy.
- oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: „BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion ul. Podchorążych 25/27, 94-234 Łódź . Cena oferty 29.394,00zł. Oferta uzyskała ocenę 77,26 pkt. w oparciu o jedyne obowiązujące kryterium „Cena (brutto)-100%”
- oferta nr 6, złożona przez Wykonawcę: Wykonawcę: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jerzy Gocek ul. Kopernika 30, 95-015 Głowno Cena oferty 26.193,75zł. Oferta uzyskała ocenę 86,70 pkt. w oparciu o jedyne obowiązujące kryterium „Cena (brutto)-100%”
Z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty, a wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.Opublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 07.03.2013
Podpisał: Beata Janiak
Dokument z dnia: 07.03.2013
Dokument oglądany razy: 963