bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 40832-2013 z dnia 2013-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głowno
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie, w tym a) Nabiał: 1 Mleko 2% litr 5000,00 2 Masło ekstra kg 400,00 3 Śmietana (18%, 350g)* szt. 1000,00 4...
Termin składania ofert: 2013-02-07
________________________________________
Numer ogłoszenia: 48916 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 40832 - 2013 data 30.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. gen. J. Skokowskiego 8/10, 95-015 Głowno, woj. łódzkie, tel. 42 7191445, fax. 42 7191445.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2013 godzina 15:30, miejsce Miejskie Przedszkole Nr 3 w Głownie ul. Skokowskiego 8/10, 95-015 Głowno kancelaria.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2013 godzina 15:30, miejsce Miejskie Przedszkole Nr 3 w Głownie ul. Skokowskiego 8/10, 95-015 Głowno kancelaria.Opublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 05.02.2013
Podpisał: Beata Janiak
Dokument z dnia: 05.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 387