bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa artykułów żywnościowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Za. Nr 1 do SIWZ - OFERTA

Za. Nr 2.1 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Za. Nr 2.2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Za. Nr 3 WZÓR UMOWYOpublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 28.12.2012
Podpisał: Beata Janiak
Dokument z dnia: 28.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 203