Struktura organizacyjna

Sruktura organizacyjna

Dyrektor przedszkola – mgr Alicja Ojrzyńska
• tel.: (42) 7191 445
• e-mail: mp3glowno@poczta.fm
Kompetencje dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie określa Statut przedszkola(.pdf)
Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głownie.

Organami przedszkola są:


• Dyrektor przedszkola
• Rada Pedagogiczna
• Rada Rodziców
Kompetencje Organów przedszkola znajdują się w Statucie przedszkola

Rada Pedagogiczna


Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie zatrudnia pracowników pedagogicznych:
• nauczycieli wychowania przedszkolnego;
• nauczyciela języka angielskiego;
• nauczyciela religii;
• nauczycieli specjalistów: logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, psycholog.

Rada Rodziców


Rada Rodziców jest organem społecznym działającym w przedszkolu.
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
Działalność rady ma charakter wspomagający przedszkole w realizacji zadań statutowych.
Kompetencje Rady Rodziców określa Statut przedszkola 
Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
Pracownicy administracji:

• samodzielny referent ds. administracji i obsługi
Pracownicy obsługi:
• pomoc nauczyciela
• kucharka
• pomoc kucharki
• woźne oddziałowe
• konserwator
Zakres zadań pracowników administracji i obsługi zawarty jest w Statucie przedszkola.


Obsługę w zakresie:
• finansowo – księgowym
• kadrowo – płacowym
• administracyjno - organizacyjnym
prowadzą pracownicy administracji zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.


Opublikował: Alicja Ojrzyńska
Publikacja dnia: 11.04.2023
Podpisał: Alicja Ojrzyńska
Dokument z dnia: 06.04.2023
Dokument oglądany razy: 875
14.07.2024 // miasto.glowno.pl/mp3/bip