SIWZ - Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
dla postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:


Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie


Opublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 30.01.2013
Podpisał: Beata Janiak
Dokument z dnia: 30.01.2013
Dokument oglądany razy: 1471
14.07.2024 // miasto.glowno.pl/mp3/bip